Malenkowicz

1 day

You know how it is
When you want it so much
That you can’t wrap your mind
That this is finally over

You know how it is
When bad begins quo
When old is new, new?
When moving on
Feels like forbidden fruit?

You know how it is
You’ve walked that road
You’ve tasted this fruit
Indulged in suffering

And even though I
Walked this road a thousand times
And feel this way a thousand times
I feel like this is new
Is just Brand Old

‘Cause it feels undiscovered
But I know I’m home
Even if I can’t avoid fight
I always have comfort
Of my territory
Of this adventure
Of this Brand Old space

I walk down this road
And my eyes are filled with wonder
My heart is running last lap of emotions
My mind is stormy calm

I’ve waited so long for this
And sacrificed so much
Now it’s time for me to be
The next supernova on August sky

O autorze

Młody Rotterdamczyk, na co dzień cicha woda.

Piszę od 13-stego roku życia. Od tej pory prowadziłem kilka blogów, eksperymentowałem z gatunkami, środkami przekazu, zapisałem kilkanaście notesów i zeszytów opowiadaniami, listami, rozprawami, przeczytałem setki książek, które były inspiracją dla kolejnych godzin przy biurku z długopisem.

Gdy wszedłem w dorosłe życie, obowiązki, zawirowania i jego tempo gdzieś wypchnęło mnie z flow. Przestałem czytać książki, pisać. Odłożyłem pasję na półkę i próbowałem się „realizować” w innych dziedzinach.

Ta strona jest niejako moją próbą powrotu do pisania. Chcę by była ona zbiorem (według mnie) najlepszych moich tekstów i fragmentów książki którą piszę.

Gdy nie bawię się w pisarza jestem zwyczajnym człowiekiem. Staram się być dobrym dla innych i spędzić swoje lata robiąc to co kocham z tymi których kocham.