Malenkowicz

10 days

Sometimes life gives you lemons
Sometimes life gives you hamster
You just need to face your demons
So take rodent and good plaster

Go and find your local priest
Smile on beast and then descend
Time to start delicious feast
So shovel hamster deep hind end

Every story needs a moral
So this will be no exception
When you think about my ass
Please make sure that you have facts
Cause if next time I see your mouth
Taking off with lying spree
How we all fill our rectum
With fluffy rodents spectrum
I’ll make sure that you’ll be one
With a giant leg in bum

O autorze

Młody Rotterdamczyk, na co dzień cicha woda.

Piszę od 13-stego roku życia. Od tej pory prowadziłem kilka blogów, eksperymentowałem z gatunkami, środkami przekazu, zapisałem kilkanaście notesów i zeszytów opowiadaniami, listami, rozprawami, przeczytałem setki książek, które były inspiracją dla kolejnych godzin przy biurku z długopisem.

Gdy wszedłem w dorosłe życie, obowiązki, zawirowania i jego tempo gdzieś wypchnęło mnie z flow. Przestałem czytać książki, pisać. Odłożyłem pasję na półkę i próbowałem się „realizować” w innych dziedzinach.

Ta strona jest niejako moją próbą powrotu do pisania. Chcę by była ona zbiorem (według mnie) najlepszych moich tekstów i fragmentów książki którą piszę.

Gdy nie bawię się w pisarza jestem zwyczajnym człowiekiem. Staram się być dobrym dla innych i spędzić swoje lata robiąc to co kocham z tymi których kocham.