Malenkowicz

12 days

I… Am… So… Fucking… Tired…

I live in a world that don’t make any sense

I’m tired of this place and it’s making me tense

I’m tired of ratings and evaluation systems

I’m tired of wise numbers that are making our financial systems

I’m tired of burden of crashed dreams

I’m tired of back pain that won’t go away

I’m tired of smartpants that ALWAYS know best

I’m tired of dumb guys that have too much confidence

I’m tired of cleaning cause its dirty so quick

I’m tired of ambitions

I’m tired of coaching

I’m tired of rat race

I’m tired of grades

I’m tired of bills

I’m tired of progress

I'm tired of people that complain about progress

I’m tired of people that purposely make stupid decisions

I’m tired of conspiracy theorists

I’m tired of antivaxxers

I’m tired of flat earthers with even flatter brain

I’m tired of religious bullshit that local preachers try to feed me

I’m tired of eating cause its again dependency

And oh, help me lord I’m tired of dependencies

I’m tired of explaining that science works

I’m tired of listening how your life goes wrong

I’m tired of telling you why it goes wrong

I’m tired that you never consider listening me out

I’m tired of sending my thoughts and prayers

I’m tired of tragedies that happens everyday

I’m tired of us that we let them happen again

I’m tired that we don’t learn from history lessons

I’m tired of news reports that dig for sensation

I’m tired that we work but we don't get paid for

I’m tired of this world and now comes sane part

I’m tired of it all but I don’t know any other world

12 days only left and I just want to rest… 

O autorze

Młody Rotterdamczyk, na co dzień cicha woda.

Piszę od 13-stego roku życia. Od tej pory prowadziłem kilka blogów, eksperymentowałem z gatunkami, środkami przekazu, zapisałem kilkanaście notesów i zeszytów opowiadaniami, listami, rozprawami, przeczytałem setki książek, które były inspiracją dla kolejnych godzin przy biurku z długopisem.

Gdy wszedłem w dorosłe życie, obowiązki, zawirowania i jego tempo gdzieś wypchnęło mnie z flow. Przestałem czytać książki, pisać. Odłożyłem pasję na półkę i próbowałem się „realizować” w innych dziedzinach.

Ta strona jest niejako moją próbą powrotu do pisania. Chcę by była ona zbiorem (według mnie) najlepszych moich tekstów i fragmentów książki którą piszę.

Gdy nie bawię się w pisarza jestem zwyczajnym człowiekiem. Staram się być dobrym dla innych i spędzić swoje lata robiąc to co kocham z tymi których kocham.