Malenkowicz

4 days

Time = Life

We all are slaves of eternal clock
We’re punished at birth for our dare to live

Time = Crime

Time give you joy to wipe it away on very next moment
Time will slow down to let you feel more pain
Time will speed up so you will not enjoy life too much
Time give you all, only to take it back
Time is eternal, but we’re not
Time flies over us, leaves its shadow behind.
Shadow, that will hunt like ghost in forgotten mansion

Time = Illusion

What if all of this is just illusion?
What if time is just carnival mirror that put us in funny shapes?
What if we believed in calendars so much that we forgot that time is relative?
What if we could break the chains and put this concept away?

Time = Fear

We do stupid things
We do stupid things when we are scared
We do stupid things when we are scared of time
We believe false prophets when we are scared of time
We believe that some prophets tell true when we are scared of time
We believe that some prophets tell true even tho they all lie when we are scared of time

We destroy other people’s lives, because we believe that this would buy us endless time
We don’t live our own lives because we believe that this would buy us endless time
We hate each other because we believe that this would buy us endless time
We hate and kill each other for promise of endless time
We hate ourselves for promise of endless time

I want to break free
I want to release myself from prison of time
I must govern the clock, not be governed by it.   
I must release my mind

Life = Time

So, I sit and think
Of all things that I’ve seen
And I couldn’t help but wonder
How did it get so late so soon?

I sit with my drink and think
How I, in this great machine
I ended up with bitter grief
Having my whole time still in front
Feeling like nothing more can be done

And I sit with my drink
And think about things that I’ve not yet seen
About people that have yet to see this world
For their time is yet to come

And now I caught myself on fact
That again I think too fucking much

O autorze

Młody Rotterdamczyk, na co dzień cicha woda.

Piszę od 13-stego roku życia. Od tej pory prowadziłem kilka blogów, eksperymentowałem z gatunkami, środkami przekazu, zapisałem kilkanaście notesów i zeszytów opowiadaniami, listami, rozprawami, przeczytałem setki książek, które były inspiracją dla kolejnych godzin przy biurku z długopisem.

Gdy wszedłem w dorosłe życie, obowiązki, zawirowania i jego tempo gdzieś wypchnęło mnie z flow. Przestałem czytać książki, pisać. Odłożyłem pasję na półkę i próbowałem się „realizować” w innych dziedzinach.

Ta strona jest niejako moją próbą powrotu do pisania. Chcę by była ona zbiorem (według mnie) najlepszych moich tekstów i fragmentów książki którą piszę.

Gdy nie bawię się w pisarza jestem zwyczajnym człowiekiem. Staram się być dobrym dla innych i spędzić swoje lata robiąc to co kocham z tymi których kocham.