Malenkowicz

7 days

What if?

What if I would pick a different dessert?

What if I would go in a different direction?

What if I would stop thinking too much?

What if I would never listen to this one song that I now have on repeat?

What If I would somehow get a revolutionary idea?

What If I would be sick?

What if I would be healthy?

What if I would never meet my man?

What if I would never open my eyes?

What if one of my fathers had died young?

What if my great-grand-nana would die in death camp?

What if one king, some hundred years ago didn’t raid that one place that later due to endless number of events and possibilities lead to creation of my family and in the end me?

What if some strange turmoil of events would happen in my family hundreds of years ago and someone would do something stupid and now, I would be sitting in Africa or worse… In the USA?

What if our planet would not exist?

What if I would switch one little thing in my life and I would end up in some shithole and had shithole not only in my head?

What if I would switch one little thing in my life and I would end up being rich, famous and fabulous instead of with shithole of my mind?

What if I would let loose and forget all my fears and just let myself be?

What if when mirror?

What if I went crazy a long time ago and this is just my imagination?

What if this is all just a simulation?

What if I can’t stop even if I want to?

O autorze

Młody Rotterdamczyk, na co dzień cicha woda.

Piszę od 13-stego roku życia. Od tej pory prowadziłem kilka blogów, eksperymentowałem z gatunkami, środkami przekazu, zapisałem kilkanaście notesów i zeszytów opowiadaniami, listami, rozprawami, przeczytałem setki książek, które były inspiracją dla kolejnych godzin przy biurku z długopisem.

Gdy wszedłem w dorosłe życie, obowiązki, zawirowania i jego tempo gdzieś wypchnęło mnie z flow. Przestałem czytać książki, pisać. Odłożyłem pasję na półkę i próbowałem się „realizować” w innych dziedzinach.

Ta strona jest niejako moją próbą powrotu do pisania. Chcę by była ona zbiorem (według mnie) najlepszych moich tekstów i fragmentów książki którą piszę.

Gdy nie bawię się w pisarza jestem zwyczajnym człowiekiem. Staram się być dobrym dla innych i spędzić swoje lata robiąc to co kocham z tymi których kocham.