Malenkowicz

8 Days

I stand in a room
And there are a million doors

They lead to adventures, endless possibilities  
Some cover fortune and some cover doom

So, I have all these doors
And all the possibilities

And yet I always find fear

I have all these doors
And all I can get is uncertainty

I see other people walking through their doors
And they find carelessness and fun

I open next door
And all I get is anxiety and pain

I’m trying to smile
But I’m getting worn

With every door opened I’m getting more worn
Like old tee with sentimental value

And then I get scared
Even before I open new door

Because what if next door
Will be my final door? 

O autorze

Młody Rotterdamczyk, na co dzień cicha woda.

Piszę od 13-stego roku życia. Od tej pory prowadziłem kilka blogów, eksperymentowałem z gatunkami, środkami przekazu, zapisałem kilkanaście notesów i zeszytów opowiadaniami, listami, rozprawami, przeczytałem setki książek, które były inspiracją dla kolejnych godzin przy biurku z długopisem.

Gdy wszedłem w dorosłe życie, obowiązki, zawirowania i jego tempo gdzieś wypchnęło mnie z flow. Przestałem czytać książki, pisać. Odłożyłem pasję na półkę i próbowałem się „realizować” w innych dziedzinach.

Ta strona jest niejako moją próbą powrotu do pisania. Chcę by była ona zbiorem (według mnie) najlepszych moich tekstów i fragmentów książki którą piszę.

Gdy nie bawię się w pisarza jestem zwyczajnym człowiekiem. Staram się być dobrym dla innych i spędzić swoje lata robiąc to co kocham z tymi których kocham.