Malenkowicz

9 days

I wish that I had dreams like normal person
I wish that I were a normal person

I wish that I could go to see a movie
And don’t take murder personal

I wish that I could travel somewhere
And don’t be scared about wildlife…
In the middle of metropolis

I wish that I could hug
And not feel tense that someone will yell at us

I wish that I could spend one day relaxed
Without fear of passing

I wish that I could have fun
And loose myself on the dancefloor

I wish that I could go outside
without need for headphones to distract my mind

I wish that I could wish
And not feel like egoist because I want something for myself

I wish that one day I will eat
Without shame

I wish that one day my mind will be calm
And will not make scariest visions
Out of every
single
situation
or
thought 

O autorze

Młody Rotterdamczyk, na co dzień cicha woda.

Piszę od 13-stego roku życia. Od tej pory prowadziłem kilka blogów, eksperymentowałem z gatunkami, środkami przekazu, zapisałem kilkanaście notesów i zeszytów opowiadaniami, listami, rozprawami, przeczytałem setki książek, które były inspiracją dla kolejnych godzin przy biurku z długopisem.

Gdy wszedłem w dorosłe życie, obowiązki, zawirowania i jego tempo gdzieś wypchnęło mnie z flow. Przestałem czytać książki, pisać. Odłożyłem pasję na półkę i próbowałem się „realizować” w innych dziedzinach.

Ta strona jest niejako moją próbą powrotu do pisania. Chcę by była ona zbiorem (według mnie) najlepszych moich tekstów i fragmentów książki którą piszę.

Gdy nie bawię się w pisarza jestem zwyczajnym człowiekiem. Staram się być dobrym dla innych i spędzić swoje lata robiąc to co kocham z tymi których kocham.