Malenkowicz

3 days

You got to see
 As there is always something
that makes all of this worth it

Even if tree that grows on your backyard

Even if game that will come out soon

Even if for your pet lizard

Even if it will be illuminating night moon

There is always something
That will make your heart racing
That will draw smile on your sad face

So even if your boss is an asshole
Even if mother don’t get your vibes once more
Even if spouse have another secret
Even if your dog dig another yard hole  
Even if you got to wait a week more
Even if neighbor started playing in tercet

There is no glory in sorrow,
No freedom in grief
So even when it will be fucking damn painful
Praise little things that make this life bearable  

& even if life will kick you in ass
& even if someone will tear up your heart
& even if your health is not right
 & even if you feel like giving up

Praise little things like dog you said hi to
like intensive coffee with sounds of city in rush
like new episode of your favorite show
like nice, clean air after summer thunderstorm
like Pornhub even though you saw it all
 like your priceless ability to complain about it all

O autorze

Młody Rotterdamczyk, na co dzień cicha woda.

Piszę od 13-stego roku życia. Od tej pory prowadziłem kilka blogów, eksperymentowałem z gatunkami, środkami przekazu, zapisałem kilkanaście notesów i zeszytów opowiadaniami, listami, rozprawami, przeczytałem setki książek, które były inspiracją dla kolejnych godzin przy biurku z długopisem.

Gdy wszedłem w dorosłe życie, obowiązki, zawirowania i jego tempo gdzieś wypchnęło mnie z flow. Przestałem czytać książki, pisać. Odłożyłem pasję na półkę i próbowałem się „realizować” w innych dziedzinach.

Ta strona jest niejako moją próbą powrotu do pisania. Chcę by była ona zbiorem (według mnie) najlepszych moich tekstów i fragmentów książki którą piszę.

Gdy nie bawię się w pisarza jestem zwyczajnym człowiekiem. Staram się być dobrym dla innych i spędzić swoje lata robiąc to co kocham z tymi których kocham.