Malenkowicz

6 days

One can have a million friends

Followers without a payment

One can family have quite nice

And at work tremendous team

Boss that know how to inspire

Or a spouse with nice, big heart

All this makes up pleasant life

That put curtains

void inside

Chastity

with a mask

That can put a smile on glance

But have real smile forgotten

He could still be laugh for others

And have high alert problems

What if all this stupid headache

Could easily be forgotten

What if lonely void inside

Was just sculpture of his mind?

What if he just thought too often?

What if he just needs to stop?

Shut the mind, take deep breath

Enjoy the second while it last

Let that void to be forgotten

What if he just did not know how?

O autorze

Młody Rotterdamczyk, na co dzień cicha woda.

Piszę od 13-stego roku życia. Od tej pory prowadziłem kilka blogów, eksperymentowałem z gatunkami, środkami przekazu, zapisałem kilkanaście notesów i zeszytów opowiadaniami, listami, rozprawami, przeczytałem setki książek, które były inspiracją dla kolejnych godzin przy biurku z długopisem.

Gdy wszedłem w dorosłe życie, obowiązki, zawirowania i jego tempo gdzieś wypchnęło mnie z flow. Przestałem czytać książki, pisać. Odłożyłem pasję na półkę i próbowałem się „realizować” w innych dziedzinach.

Ta strona jest niejako moją próbą powrotu do pisania. Chcę by była ona zbiorem (według mnie) najlepszych moich tekstów i fragmentów książki którą piszę.

Gdy nie bawię się w pisarza jestem zwyczajnym człowiekiem. Staram się być dobrym dla innych i spędzić swoje lata robiąc to co kocham z tymi których kocham.